$L7 & $SEC

Có 3 đơn vị tiền tệ mà bạn cần nhớ: $L7, $SEC và Gold (Vàng)
* $L7: là Token chính thức của Legend Of The 7 Kingdoms. Bạn có thể kiếm được $L7 thông qua các chương trình, sự kiện đặc biệt của dự án; hoặc giao dịch mua bán, đấu giá các vật phẩm game trên NFT marketplace. $L7 có thể được đổi sang các đồng tiền điện tử khác. Ngoài ra, $L7 còn được sử dụng để đổi thành $SEC (đơn vị tiền tệ trong game), dùng mua vật phẩm NFT và staking.
$L7
* $SEC: là đơn vị tiền tệ dùng trong game, được dùng để mua các vật phẩm quý như Ngọc (gem), linh đan (elixirs). $SEC có thể được đổi từ $L7. $SEC được tạo ra là một đơn vị tiền tệ ổn định. Điều này có nghĩa là giá của vật phẩm được cố định với số lượng $SEC niêm yết xuyên suốt trò chơi.
$SEC