Tokenomics

Tổng cung 1,000,000,000 token $L7 sẽ được phân bổ trong cho các hạng mục như sau:
Vòng hạt giống, Vòng Private sales, Vòng Publish sales, Foundation, Thanh khoản & Marketing, Đội ngũ phát triển & Cố vấn, Hệ sinh thái của L7
Biểu tượng: L7
Contract: Đang cập nhật
Vốn hóa thị trường ban đầu: $671,500
Nguồn cung ban đầu: 55,958,333 $L7 Token