NFT Marketplace

“Chơi-để-kiếm-tiền” là một bước cách mạng trong lịch sử công nghệ Game! Với sự ra đời của NFT marketplace, người chơi có thể mang những vật phẩm trong hòm đồ từ game của họ ra trao đổi mua bán, đấu giá, đổi lấy giá trị thực. Rất nhiều đơn vị tiền tệ được chấp nhận thanh toán thông qua cross-chain bridge. Một phần thuế nhỏ sẽ được áp dụng trên các giao dịch thành công; và sau đó khoản thuế này sẽ được burn như một hình thức giảm phát.
Sau khi đăng nhập thành công vào thế giới L7, bạn sẽ thấy một danh sách những nhân vật đã được chuẩn bị sẵn cho bạn lựa chọn (hoàn toàn miễn phí!) Trong quá trình chơi game, bạn sẽ kiếm được rất nhiều vật phẩm dùng cho các nhân vật.
Tất cả những đồ vật mà bạn sở hữu sẽ xuất hiện trong hòm đồ của bạn và trong hòm đồ NFT. Bạn sẽ toàn quyền lựa chọn việc sử dụng hay mang chúng lên giao dịch trên NFT Marketplace. Những vật phẩm mới niêm yết và mới được mua/ bán sẽ được hiển thị trên trang chủ NFT Marketplace của L7, bao gồm cả đơn vị đồng đã được sử dụng cho giao dịch đó (L7, WBNB, BUSD).
Giao dịch trong L7 NFT Marketplace
Có nhiều lựa chọn cho người dùng NFT Marketplace của L7: mua bán, redeem hoặc equip
Mua & Bán: giao dịch vật phẩm với mức giá cố định hoặc đấu giá
  • Mức giá cố định: người bán có thể niêm yết vật phẩm lên sàn NFT Marketplace với một mức giá đã được định sẵn và khi người chơi khác trả số tiền tương ứng để mua vật phẩm, giao dịch sẽ hoàn tất thành công.
  • Đấu giá: Người bán đặt mức đấu giá thấp nhất và thời gian cho phép đấu giá vật phẩm của mình trên NFT Marketplace. Sau đó, những người muốn mua vật phẩm này có thể đặt ra những mức giá cao hơn. Lưu ý: với mỗi lần mức giá mới được đặt ra, thời gian đấu giá sẽ tự động cộng thêm 10 phút để bảo đảm tính công bằng. Sau khi hết thời gian, người bán có thể lựa chọn người mà mình muốn bán vật phẩm này (có thể là người chơi trả giá cao nhất hoặc bất cứ ai).
Redeem: TBU
Một trong những cách kiếm lợi khác đó là việc bạn có thể mang vật phẩm của mình lên một chợ giao dịch lớn hơn ngoài L7 NFT Marketplace.
Equip:
Trong trường hợp bạn thay đổi quyết định và muốn tiếp tục sử dụng vật phẩm, bạn chỉ việc lựa chọn đưa chúng trở lại hòm đồ trong game của mình với chức năng Equip.