Kiếm Vàng & $SEC

KIẾM VÀNG (GOLD) & $SEC THÔNG QUA CHIẾN ĐẤU
L7 có hệ thống chiến đấu với các NPC trong game. Người chơi cần phải đến đấu trường hoặc khu vực dành cho chiến đấu để thử thách với các NPC. Nếu người chơi dành chiến thắng, sẽ nhận được một số Vàng (Gold) nhất định. Trong trường hợp may mắn còn có thể nhận được $SEC. Chiến đấu là cách chủ động kiếm Vàng và $Sec nhanh nhất. Tuy nhiên, người chơi cần phải đủ mạnh để có thể chiến thắng NPC, nếu không sẽ bị mất khoản Vàng đã dùng để mua vé vào cửa.
KIẾM VÀNG (GOLD) & $SEC THÔNG QUA MỎ VÀNG
Khi bạn đang không chiến đấu, bạn sẽ muốn dành thật nhiều thời gian trong Mỏ Vàng! Đây chính là nơi mà bạn có thể kiếm Vàng ngay cả trong lúc ngủ. Với một khoản nhỏ phí vào cửa, bạn có thể bắt đầu đào Vàng ngay lập tức. Số lượng Vàng kiếm được tỷ lệ thuận với thời gian người chơi ở trong mỏ. Ở trong mỏ càng lâu, bạn sẽ kiếm được càng nhiều Vàng, và thậm chí nếu may mắn có thể nhận được cả $SEC (nhưng không thể nhiều bằng việc chiến đấu trong đấu trường). Khi đã vào Mỏ Vàng, tối thiểu bạn phải dành một khoảng thời gian ở trong đó cho tới khi kiếm được số Vàng cân bằng với lượng Vàng bạn đã bỏ ra để mua vé vào mỏ.