Chiếm Mỏ Vàng

Bạn vẫn nhớ Mỏ Vàng - nơi mà bạn kiếm Vàng một cách thụ động chứ? Một điều vô cùng hứng khởi đó chính là Mỏ Vàng này không vĩnh viễn thuộc về ai cả!
Mỗi tuần sẽ có Cuộc Chiến Mỏ Vàng (công thành, chiến thành). Người chơi mạnh nhất, chiến thắng tất cả những người chơi khác sẽ được quyền SỞ HỮU Mỏ Vàng trong vòng một tuần. Điều này có nghĩa là: trong khoảng thời gian một tuần đó, bất cứ người chơi nào vào mỏ khai thác, sẽ phải trả cho chủ mỏ một khoản thuế dựa trên tổng lượng Vàng họ đã kiếm được (kể cả Vàng và $SEC). Và điều này sẽ làm cho nguồn thu của bạn - người sở hữu mỏ, tăng lên một cách đáng kể!