Cài Đặt Ví L7

1/ Đăng nhập với ví Crypto
Nếu bạn là người quen thuộc với thế giới Crypto, chắc hẳn bạn đã có cho mình một chiếc ví điện tử. Còn trong trường hợp bạn chưa, thì cách đăng ký rất đơn giản và bạn có thể sử dụng chiếc ví điện tử phổ biến - Metamask. Sau khi cài đặt Metamask thành công, bạn chỉ cần kết nối chiếc ví điện tử này với Marketplace của L7 bằng cách nhấn nút “Login with Metamask".
2/ Đăng nhập ví
Bước tiếp theo là đăng nhập vào ví của bạn. Trước khi bạn đồng ý giao dịch bất cứ vật phẩm nào, bạn sẽ cần đăng nhập một lần nữa vào ví để xác giao dịch diễn ra thành công. Tất cả mọi giao dịch sẽ hiển thị trên tài khoản Metamask của bạn, hoàn toàn an toàn và dễ theo sát.
3/Đăng ký tài khoản L7
Sau khi bạn đã kết nối ví thành công, bây giờ hãy đăng ký tài khoản NFT marketplace của L7 và bạn đã sẵn sàng!